thông tin liên hệ
Công Ty

(028) 6650 0220 - 01672 966 007

Băng keo

Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo in logo
Băng keo in logo
Băng keo màu
Băng keo màu